Theo dòng sự kiện

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI AN GIANG THÔNG BÁO

01:20 17/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3608/BGTVT-VT ngày 15/4/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/ 4/ 2020,.

 

Responsive image
 

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh theo nội dung Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

TB 81/TB-SGTVT