Theo dòng sự kiện

Quy định đánh số và gắn biển số nhà

04:25 13/12/2019

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng hôm qua 12/12 đã ký Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019 và thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND.

 

Theo đó, nhà ở, công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là nhà) đều phải có số nhà và gắn biển số nhà theo quy định; Nhóm nhà, ngôi nhà, công trình xây dựng tại khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công trình xây dựng tập trung, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh; Tầng nhà, căn hộ, cầu thang nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;  Nhà xây dựng không phép nhưng phù hợp với quy hoạch được xét tính pháp lý cho phép tồn tại; Nhà được cấp giấy phép xây dựng tạm …được đánh số và gắn biển số nhà.

Các loại nhà, công trình xây dựng không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Nhà xây dựng tạm (không dùng cho mục đích để ở) có cấu trúc tạm bằng vật liệu thô sơ như: lều, lán trại, chòi,… không được xét cấp số nhà.

Nguyên tắc đánh số nhà

Chiều đánh số nhà trên các tuyến đường được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.

Đánh số nhà mặt đường bên trái là số lẻ liên tục bắt đầu từ số 1, 3, 5, 7,…; bên phải là số chẳn liên tục bắt đầu từ số 2, 4, 6, 8, … ; Đánh số nhà trong hẻm chính,  hẻm phụ; số căn hộ của nhà chung cư…

 

Responsive image
 

Việc đánhh số nhà đối với nhà ở khu vực nông thôn thực hiện như sau: Nhà ở các đường Quốc lộ, Tỉnh lộ cho số nhà theo phạm vi địa giới hành chính cấp huyện (huyện, thị, thành nào quản lý thì huyện, thị, thành đó cho số) và đánh số theo thứ tự liên tục từ 1 đến hết theo nguyên tắc bên phải số chẵn, bên trái số lẻ, dưới số nhà ghi tổ, ấp, xã và huyện (thị, thành) trên Quốc lộ, Tỉnh lộ  ví dụ: Quốc lộ 91 số đầu tiên bên phải là số 2, tổ..., ấp..., xã...., huyện...., Quốc lộ 91.

 Trong trường hợp nhà ở nằm cặp theo Quốc lộ, Tỉnh lộ thuộc địa phận quản lý của hai huyện khác nhau thì đánh số nhà vẫn theo nguyên tắc trái phải và đánh số nhà được thực hiện liên tục; đồng thời, dưới số nhà ghi tổ, ấp, xã và huyện.

 Nhà ở nông thôn, đánh số nhà theo tổ, ấp, xã (lấy số thứ tự từ 1, cách đánh số từ đầu ấp đến cuối ấp hoặc dọc theo kênh, rạch trong địa bàn). Trong trường hợp ấp, xã có cùng một con kênh thì đánh một bên là số chẵn, một bên là số lẻ. Căn cứ đánh số thứ tự tính từ lộ chính đi vào hoặc từ con kênh chính đi vào cho đến hết địa phận, ấp, xã; ví dụ: 15 - tổ 1- ấp An Khương - xã Hội An…

Thẩm quyền và trình tự thủ tục cấp số nhà

UBND cấp huyện ủy quyền cho Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị cấp giấy chứng nhận số nhà cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng đúng quy định và kèm theo mẫu biển số nhà để cơ quan, tổ chức, cá nhân tự thực hiện hoặc thuê đơn vị sản xuất làm biển số nhà.

Chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng ngôi nhà làm đơn đề nghị theo mẫu gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban nhân dân cấp xã xác định số nhà cũ hoặc xin cấp mới số nhà của ngôi nhà, đối chiếu với phương án, kế hoạch đánh số nhà được duyệt, có ý kiến chuyển về Phòng Kinh tế hạ tầng/ Phòng Quản lý đô thị

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin cấp số nhà do UBND cấp xã chuyển đến, Phòng Kinh tế hạ tầng/ Phòng Quản lý đô thị (có trách nhiệm kiểm tra, xét cấp Giấy chứng nhận số nhà và mẫu biển số

- Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận Giấy chứng nhận số nhà và mẫu biển số nhà, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng ngôi nhà đến nhận Giấy chứng nhận số nhà cùng với mẫu biển số nhà.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng ngôi nhà nhận Giấy chứng nhận số nhà cùng với mẫu biển số nhà thì phải tự thực hiện hoặc thuê đơn vị sản xuất làm biển số nhà đúng theo mẫu đã được cấp. /.

Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND