Theo dòng sự kiện

AG: Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2021

04:55 13/10/2020

Hôm qua 12/10. UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định số: 2382/QĐ-UBND: Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021.

 

Responsive image
 

 

Quyết định nêu rõ, thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương tỉnh An Giang.

Trong trường hợp, thương nhân có nhu cầu phát sinh đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang ngoài danh mục, Ủy ban nhân dân  huyện, thị xã, thành phố đề xuất Sở Công Thương xem xét, xác nhận theo quyết định.

 

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 12 tháng  10 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang)

 

1. Hội chợ Thương mại Chào năm mới Thành phố Long Xuyên – An Giang 2021

Dự kiến thời gian tổ chức : Tháng 12/2020;

Địa điểm tổ chức: thành phố Long Xuyên.

 

2. Hội chợ Thương mại Tân Châu – An Giang

Dự kiến thời gian tổ chức : Từ bgày 21/01/2021 đến ngày 27/01/2021;

Địa điểm tổ chức: Sân vận động thị xã Tân Châu.

 

3. Hội chợ Công nghiệp và Thương mại

Dự kiến thời gian tổ chức : Từ ngày 06/3/2021 đến ngày 14/3/2021;

Địa điểm tổ chức: Sân vận động thị xã Tân Châu.

 

4. Hội chợ, triển lãm thương mại hàng Việt

Dự kiến thời gian tổ chức : Tháng 01/2021;

Địa điểm tổ chức: thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 

5. Ngày hội Mắm An Giang – Nam Bộ năm 2021.

Dự kiến thời gian tổ chức : Tháng 02/2021;

Địa điểm tổ chức: thành phố Châu Đốc.

 

6. Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2021

Dự kiến thời gian tổ chức: tháng 3/2021

Địa điểm tổ chức: thành phố Long Xuyên.

 

7. Hội chợ, triển lãm thương mại

Dự kiến thời gian tổ chức: Tháng 3/2021;

Địa điểm tổ chức: xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú.

 

8. Hội chợ, triển lãm thương mại

Dự kiến thời gian tổ chức: Tháng 4/2021;

Địa điểm tổ chức: huyện Châu Thành.

 

9. Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang năm 2021

Dự kiến thời gian tổ chức: tháng 4/2021;

Địa điểm tổ chức: huyện An Phú.

 

10. Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2021

Dự kiến thời gian tổ chức: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021;

Địa điểm tổ chức: Khu công nghiệp Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

 

11. Hội chợ, triển lãm thương mại hàng Việt

Dự kiến thời gian tổ chức: Tháng 9/2021;

Địa điểm tổ chức: thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 

12. Hội chợ, triển lãm thương mại

Dự kiến thời gian tổ chức: Năm 2021;

Địa điểm tổ chức: thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

 

13. Các Hội chợ thương mại dịch vụ/Triển lãm thương mại dịch vụ

Dự kiến thời gian tổ chức: Năm 2021;

Địa điểm tổ chức: huyện Chợ Mới.

Các tin khác