Cải cách hành chính

Kho bạc nhà nước (KBNN) triển khai triển khai ứng dụng KBNN trên thiết bị di động

03:32 05/09/2019

Theo thông báo của KBNN An Giang: từ ngày 12/8/2019, KBNN cung cấp thêm 02 dịch vụ mới cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh, thành phố trực trung ương, KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là đơn vị) gồm:

 

Responsive image
 

 

- Quản lý giao nhận hồ dơ trực tiếp tại KBNN: cho phép đơn vị giao dịch có thể nhận email thông báo kết quả xử lý hồ sơ hoặc tra cứu kết quả xử lý hồ sơ qua trang thông tin dịch vụ công tại địa chỉ:

                 https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend/faces/TracuuDkDangKyHoSoDvc

- Ứng dụng KBNN trên thiết bị di động: thông báo cho khách hàng về tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN; trạng thải xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN.

Công văn số 417/KBAG-TH

Các tin khác