Vận tải

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô …phần 4.14, 4.15

07:34 19/10/2020

(văn bản số 9211/BGTVT- VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải) 4.14. Đối với nội dung: “Tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử phải có bản sao hoặc bản chính quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện an toàn giao thông.

 

Responsive image
 

 

Tuy nhiên, theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định các loại hình kinh doanh vận tải khách gồm: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt tuyến cố định, xe taxi, hành khách theo hợp đồng, khách du lịch. Đồng thời, theo phụ lục I Nghị định 10/2020/NĐ-CP mẫu giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và trên Hệ thống công trực tuyến của Bộ không có nội dung xác định đơn vị vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử để yêu cầu đơn vị bổ sung thành phần hồ sơ về bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện an toàn giao thông trong hồ sơ cấp phép;

Ví như: Đơn vị đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Tại thời điểm tiếp nhận và cấp phép, Sở không xác nhận được đối tượng có vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử.

Do đó, đề nghị Bộ GTVT hướng dẫn nội dung thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 18 đối với vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử ”.

Đối với nội dung này, Sở GTVT thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải với loại hình kinh doanh: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

 

4.15. Đối với nội dung: “Về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô”.

Đối với nội dung này, Bộ GTVT đang thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 23 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đối với quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô (không kinh doanh vận tải), sẽ triển khai khi có quy định mới.

Bn đọc có nhu cu đăng nhp vào Cng thông tin đin t S GTVT An Giang để ti văn bn s 9211/BGTVT- VT ca B Giao thông vn ti - file đính kèm dưới bài viết hoc mc h sơ công khai.

Các tin khác