Vận tải

Xác minh PTVT đường bộ quá hạn chưa tái xuất hoặc tái nhập

03:18 03/07/2019

“Kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải Lào quá hạn thời gian được phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam chưa tái xuất” – yêu cầu trên tại công văn số 4005/TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Responsive image
 

 

Tổng cục ĐBVN cho biết, ngày 11/6/2019 Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum gửi công văn số 616/HQGLKT-NV về việc phối hợp xác minh phương tiện vận tải đường bộ quá hạn chưa tái xuất hoặc tái nhập, trong đó thông báo 26 phương tiện vận tải của Lào quá thời hạn 30 ngày được phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam mà không tái xuất về Lào.

 

Theo Điều 7 Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quy định “mỗi chuyến đi, phương tiện được phép ở lại lãnh thổ của Bên ký kết kia không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh; trường hợp quá thời hạn quy định mà có lý do chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 10 ngày kể từ ngày hểt hạn xuất cảnh“.

 

Để phối hợp công tác quản lý phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được chặt chẽ; Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và yêu cầu tái xuất các phương tiện vận tải của Lào quá thời hạn 30 ngày được phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam./.

công văn số 4005/TCĐBVN