Vận tải

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo thuyền viên, người lái PTTNĐ

01:23 19/07/2019

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo thuyền viên, người lái PTTNĐ Cục ĐTNĐVN cho biết, thời gian qua công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, số lượng thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (PTTNĐ) được đào tạo tăng cả về số lượng cũng như chất lượng cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực trong họat động vận tải đường thủy nội địa, qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo đảm trật tự ATGT thủy nội địa. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đào tạo thuvền viên, người lái PTTNĐ vẫn còn một số tồn tại hạn chế, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao.

 

Responsive image
 

Ông Phan Văn Duy - Cục phó Cục ĐTNĐVN hôm 11/7 đã đề nghị Sở GTVT  các tỉnh, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý. tuyển sinh, đào tạo thuyền viên, người lái PTTNĐ theo phân cấp quản lý. Thực hiện đúng quy định trong công tác tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thuyền trưởng hạng ba, hạng tư và GCNKNCM máy trưởng hạng ba. kiểm tra cấp chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa cỏ cơ sở đào tạo) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản.

 Không xét duyệt đổi với những học viên chưa đủ thời gian nghiệp vụ, thời gian tập sự, tuổi và thời gian tham dự học theo quy định, Trong quá trình kiểm tra, rà soát hồ sơ của học viên, xác minh và trả lời xác minh tính hợp pháp của bằng, GCNKNCM, CCCM nếu phát hiện trường hợp sử dụng bằng, GCNKNCM, CCCM giả phải có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra. giám sát điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi. kiểm tra, vùng nước theo quy định; việc chuẩn bị giáo án, bài giảng, thời gian lên lớp của giáo viên cũng như việc học tập. lên lớp của học viên.

Tuyên truyền và triển khai quyết liệt việc áp dụng phần mềm quản lý đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định, thường xuyên cập nhật dữ liệu thuyền viên vào cơ sở dữ liệu của Cục ĐTNĐVN theo phân cấp quản lý./.

Công văn 1108/CĐTNĐVN-PTTV