Vận tải

Phù hiệu vận tải _ phần 4.7, 4.8

03:05 01/10/2020

(văn bản số 9211/BGTVT- VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải) 4.7 Đối với nội dung: “Theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP “Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm đối với trường hợp trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống)”.

 

Responsive image
 

 

Tuy nhiên, trong Nghị định không quy định về thời gian bị thu hồi phù hiệu nên Sở Giao thông vận tải không xác định được thời gian thu hồi phù hiệu để thực hiện cấp lại phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Vậy có được hiểu là thu hồi phù hiệu không thời hạn hoặc thu hồi vĩnh viễn không?”

 

Đối với nội dung này, theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, không có quy định về thời hạn thu hồi phù hiệu đối với xe vi phạm. Như vậy, sau khi bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu, đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu tiếp tục sử dụng xe để kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp phù hiệu theo quy định.

 

4.8 Đối với nội dung: “tại khoản 7 Điều 22 có nêu “Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định ”;

 

 Vậy sau khi Sở GTVT ban hành quyết định xử lý vi phạm bằng hình thức thu hồi phù hiệu không có thời hạn (theo quy định tại khoản 10 Điều 22), đơn vị vận tải có thể làm thủ tục đề nghị cấp lại phù hiệu cho xe vi phạm không?

Điều kiện để cấp lại phù hiệu cho xe vi phạm?

 Trình tự thủ tục đề nghị cấp lại phù hiệu cho xe vi phạm như thế nào?

 (trên thực tế, nếu được cấp lại phù hiệu cho xe vi phạm sẽ xảy ra trường hợp: Đơn vị vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại phù hiệu ngau sau khi Quyết định xử lý vi phạm có hiệu lực do không có thời hạn thu hồi; như vậy sẽ không có hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải) ”

 

Đối với nội dung này, đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

 

Bạn đọc có nhu cầu hãy đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Sở GTVT An Giang để tải văn bản số 9211/BGTVT- VT của Bộ Giao thông vận tải - file đính kèm dưới bài viết, hoặc mục hồ sơ công khai.

văn bản số 9211/BGTVT- VT

Các tin khác