Theo dòng sự kiện

Tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

02:04 28/12/2018

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh giảm 11/14 vụ so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp (06 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 04 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 01 vụ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi) và chưa có giải pháp căn bản để phòng ngừa, ngăn chặn..

 

 

Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nêu trên, hôm 24/12 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan chức năng; Tỉnh đoàn TNCSHCM; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đài Phát thanh, Truyền hình An Giang; Báo An Giang… tiếp tục phổ biến, thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức pháp luật cũng như kiến thức về giới tính, đặc biệt đối với trẻ em. 

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý giữa gia đình và nhà trường, tăng cường giáo dục cho các em kiến thức về giới tính để các em tự bảo vệ mình trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu. Khi bị xâm hại tình dục, bị hại và gia đình phải trình báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết tránh bỏ lọt tội phạm. Mỗi gia đình và nhà trường cần giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho các em; phổ biến những kiến thức về giới tính một cách khéo léo, lành mạnh, góp phần phòng, chống việc lạm dụng tình dục trong cuộc sống.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; từng bước phòng ngừa các hành vi gây tổn hại cho trẻ em; ngăn chặn, đẩy lùi trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên liệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH; Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS HCM về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; Chương trình cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; công tác hỗ trợ trẻ em bị xâm hại…  

Responsive image
 

Lực lượng Công an các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (nhà trọ, khách sạn, karaoke…), internet, game giải trí… nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ mạng xã hội đến nhận thức và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên, đặc biệt là các ảnh hưởng từ văn hóa phẩm đồi trụy là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.

Xây dựng hộp thư tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm và  kiến nghị khởi tố đối với các loại tội phạm có liên quan đến trẻ em. Hàng năm mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục, tội phạm mua bán trẻ em.

Phối hợp đề xuất hoàn thiện thể chế về bảo vệ trẻ em trong quá trình điều tra các vụ án liên quan đến trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao vai trò phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc xây dựng các quy chế, quy ước về các chuẩn mực của mô hình gia đình văn hóa nhằm hạn chế nguyên nhân có thể làm phát sinh bạo lực tình dục trong chính nội bộ gia đình trẻ em.

Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, nhất là trong phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục và gia đình nạn nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật./.

CV 1396/UBND-NC