Khoa học kỹ thuật

Hạn chế tải trọng phương tiện lưu thông qua cống Tà Miệt (km9+960), ĐT 955B, huyện Tri Tôn

12:33 18/09/2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo Từ 7 giờ 00, ngày 21/9/2020 đến 24 giờ 00 ngày 30/10/2020 cấm tất cả các loại phương tiện có tổng tải trọng từ 05 tấn và 12 chỗ trở lên lưu thông qua cống Tà Miệt (km9+960), đường tỉnh 955B thuộc địa phận huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thi công sửa chữa Cống Tà Miệt.

 

Responsive image
 

Các loại phương tiện được phép lưu thông qua khu vực công trình đang thi công và người điều khiển xe mô tô 2 bánh phải quan sát và chấp hành theo chỉ dẫn của người điều tiết giao thông tại công trình.

Sở Giao thông vận tải thông báo khi công trình sửa chữa xong, lưu thông trở lại bình thường./.

TB: 278/TB-SGTVT

Các tin khác