Vận tải

“Tạm thời không xử lý các đơn vị vận tải hành khách không đảm bảo số chuyển khai thác tuyến (tối thiều 70% số chuyển theo biểu đồ chạy xe) trong thời gian có dịch Covid-19”.

09:54 23/03/2020

Tại văn bản số 2409/BGTVT-VT ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phướng chủ động bố trí phương tiện hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo duv trì hoạt động vừa đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách vừa cắt giảm được số chuyến tại các thời điểm không có khách;

 

Responsive image
 

22 của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT (tức là đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe trên tuyến đã được phê duyệt trong 01 tháng thì không bị đình chỉ khai thác tuyến 01 tháng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định vi phạm). Thời gian áp dụng từ khi Việt Nam công bố có dịch cho đến khi công bố hết dịch Covid-19.

 

Tham mưu UBND tỉnh, thành phố báo cáo Chính phủ về những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe trong giai đoạn xảy ra dịch và sau dịch để hỗ trợ cơ chế chính sách cho các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe về giảm thuế, phí, lệ phí ra vào bến xe./.

 

Công văn 2409/BGTVT-VT

Các tin khác