Vận tải

Kiểm tra xếp dỡ, vận chuvển hàng hóa trên xe ô tô

06:30 09/10/2018

Thời gian qua, hiện tượng xe ô tô đặc biệt là các loại xe tải, xe đầu kéo rơ moóc khi tham gia giao thông trên đường bộ chưa tuân thủ chặt chẽ quy định về việc xếp hàng hóa, vận tải hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ. Trên một số phương tiện việc xếp, chằng buộc, chèn chống, lót, cố định hàng hóa không đảm bảo chắc chắn, dễ xảy ra xê dịch, va chạm, rơi vãi trong quá trình vận chuyển tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, đe dọa sự an toàn người dân địa phương sống dọc tuyến đường.
Responsive image
 

 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và kiểm soát ngay từ đầu việc tuân thủ quy định về xếp hàng hóa tại các đầu mối bổc xếp, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành chủ động tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ tại Thông tư sô 35 tới các doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng/bến thủy nội địa, cảng cạn, nhà ga đường sắt, kho xếp dỡ hàng hóa...các doanh nghiệp vận tải, lái xe, chủ xe, chủ hàng, người bôc xêp hàng hóa...;

Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng/bến thủy nội địa, cảng cạn, nhà ga đường sắt phải kiểm tra việc xếp, chằng buộc, cố định hàng hóa trên xe ô tô đê đảm bảo an toàn trước khi rời cảng, bên, nhà ga tham gia giao thông đường bộ.

 Chỉ đạo lực lượng thanh tra của các Cục Quản lý đường bộ khu vực, các Cục trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra của Sở GTVT trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của các bên liên quan trong việc thực hiện các quy định an toàn khi xếp dỡ, vận tải hàng hóa trên xe ô tô trong, ngoài khu vực cảng, bến, nhà ga. 

Bộ yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lưọng cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa trên địa bàn địa phương xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về xếp hàng hóa lên xe ô tô và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với từng chủ thể có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Đồng thời chủ trì, phổi hợp với cơ quan chức năng tăng cườg kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ của các doanh nghiệp vận tải.

Tổng công ty Đưòng sắt Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội cảng biển Việt Nam tiếp tục tuyên truyền vận động các đơn vị vận tải, lái xe, chủ xe, chủ hàng, các đơn vị khai thác cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, cảng cạn, nhà ga đường sất thực hiện các quy định xếp hàng hóa an toàn trên xe ô tô; chủ động kiểm tra xe của doanh nghiệp mình tuân thủ các quy định xếp hàng hóa an toàn trên xe ô tô khi ra, vào cảng, bến, nhà ga và khi tham gia giao thông đường bộ; đặc biệt cần lưu ý thêm lái xe chờ hàng nặng, tải trọng lớn như:sắt, thép, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị... cần giữ cự ly hợp lý với các phương tiện khác, hạn chế phanh gấp, tuân thủ chặt chẽ quy định về tổc độ trên đường, khi vào cua, lên xuông dốc, tâm nhìn bị hạn chế...

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối họp triển khai thực hiện../.

Cổng thông tin Sở GTVT