Theo dòng sự kiện

Trợ cấp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho CBCCVC, LLVT, người có công với cách mạng 700.000 đồng/người

10:58 08/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa ký ban hành quyết định số 3371/QĐ-UBND: Chi trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Theo đó, mức chi trợ cấp 700.000 đồng/người áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người hợp đồng khoán công việc) đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên trách công tác giảm nghèo thuộc 38 xã nghèo trong tỉnh; Sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh;

 

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công;Người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

 

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trung ương, ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Responsive image
 

Mức chi trợ cấp 400.000 đồng/người áp dụng cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; các đối tượng đang được nuôi dường tập trung tại các Trung tâm Nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trường Trẻ em khuyết tật và Cơ sở Điều trị - Cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

 

Kinh phí trợ giúp các hộ nghèo trong dịp Tết

Theo quyết định số 3371/QĐ-UBND, Mỗi huyện, thị xã, thành phố chi tối thiểu 120 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương.

 

Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn vận động trên địa bàn. Trường họp nguồn thu vận động không đảm bảo thì UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương.

QĐ: 3371/QĐ-UBND