Vận tải

Khai thác tuyến, phù hiệu xe chạy hợp đồng,,, phần 4.9, 4.10, 4.11

12:33 05/10/2020

(văn bản số 9211/BGTVT- VT ngày 15/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải) 4.9 Đối với nội dung: “Tại điểm d khoản 1 Điều 22 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 có quy định “Đình chỉ khai thác tuyến 01 tháng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe trên tuyến đã phê duyệt”;

 

Responsive image
 

 

Tại khoản 1 Điều 26 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 có quy định trách nhiệm của đơn vị vận tải phải “Áp dụng các biện pháp để tổ chức, thực hiện đúng, đầy đủ phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô đã đăng ký”, tuy nhiên Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT không có chế tài quy định để xử lý đối với các đơn vị vi phạm. Hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 đã bãi bỏ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015, vì vậy Sở Giao thông vận tải không có căn cứ để xử lý vi phạm của đơn vị vận tải. ”

Đối với nội dung này, hiện nay chưa có chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên, Bộ GTVT ghi nhận, nghiên cứu xem xét bổ sung quy định trong trường hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sau đây viết tắt là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).


4.10 Đối với nội dung: “Xe đã cấp phù hiệu tuyến cố định có được cấp phù hiệu để đi hợp đồng theo chuyến hay không?”

Đối với nội dung này, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Trường hợp xe tuyến cố định có nhu cầu hoạt động theo hợp đồng, thực hiện cấp phù hiệu theo quy định tại Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, khi cấp phù hiệu xe hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải trả lại phù hiệu xe tuyến cố định.

Sau khi kết thúc hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu tuyến cố định theo quy định (đảm bảo tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu hoặc biển hiệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải).


4.11 Đối với nội dung: “Hiệp hội vận tải ô tô đại phương có được tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe hay không? ”

Đối với nội dung này, thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Bạn đọc có nhu cầuđăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Sở GTVT An Giang để tải văn bản số 9211/BGTVT- VT của Bộ Giao thông vận tải - file đính kèm dưới bài viết hoặc mục hồ sơ công khai.

Các tin khác