Vận tải

Tăng cường quản lý vỉa hè, lòng đường đảm bảo ATGT

11:15 04/05/2019

Hôm qua 3/5, Thường trực Ban ATGT tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở GTVT, Công an tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh,và Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác, gương mẫu và vận động người thân, gia đình tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ mục đích giao thông.

 

 

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông kiên quyết giải tỏa, xử lý các trường hợp mua bán. họp chợ, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

 

Responsive image
 

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xin phép chính quyền địa phương (hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền) và có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đổi an toàn giao thông.

Công văn 25/ATGT-VP