Xây dựng, tổ chức giao thông

Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông

09:41 11/06/2020

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng ngày 8/6 đã chấp thuận đề xuất của Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông và di dời đèn cảnh báo chớp vàng trên địa bàn huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên.

 

Responsive image
 

 

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thoại Sơn tại vị trí ngã tư Lộ tẻ Vĩnh Trạch - ĐT 943: Lắp đặt 02 trụ đèn tay vươn (đường tỉnh 943) và 01 trụ thẳng trên đường Lộ tẻ Ông Cường, 01 trụ thẳng trên đường lộ tẻ Thanh niên.


Di dời 02 trụ đèn chớp vàng tại ngã tư Lộ tẻ Vĩnh Trạch - ĐT.943 về lắp đặt tại vị trí đấu nối giữa tuyến tránh thị trấn Núi Sập - ĐT.943.


Thành phố Long Xuyên lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại vị trí ngã tư đường Hà Hoàng Hổ - Trần Nguyên Đán - Trần Quý Khoáng lắp đặt 02 trụ đèn tay vươn trên đường Hà Hoàng Hổ, 01 trụ đèn thẳng trên đường Trần Nguyên Đán và 01 trụ đèn thẳng trên đường Trần Quý Khoáng.


Vị trí ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Lý Bôn di dời 02 trụ đèn chóp vàng tại đường Hà Hoàng Hổ - Trần Nguyên Đán về lắp đặt tại ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Lý Bôn.


Di dời 01 trụ đèn chóp vàng tại đường Nguyễn Trường Tộ - Đề Thám về lắp đặt tại ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Lý Bôn. Lắp đặt bổ sung thêm 01 trụ đèn chóp vàng tại ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Lý Bôn.

CV 2683/VPUBND-KTN