Xây dựng, tổ chức giao thông

Giải quyết dứt điểm việc sử dụng trái phép đất của đường bộ, HLATĐB

04:01 14/02/2019

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là việc quản lý gầm cầu đường sắt, đường bộ thuộc địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng nêu nhiều vấn đề về việc quản lý gầm cầu đường sắt, đường bộ. Bộ GTVT cho biết, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Chợ, điểm kinh doanh dịch vụ bổ trí bãi dừng đỗ xe nơi tập kết hàng hóa phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và tổ chức điểm đấu nối ra, vào đường bộ theo quy định”.  “Không được sử dụng đất dành cho đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ; neo đậu tàu, thuyền và xây dựng các công trình làm thay đôi dòng chảy, gãy xói lở mất an toàn công trình cầu, cầu phao, bến phà, kè chỉnh trị dòng nước và kè chổng xói nền đường”.

 

Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 35 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11.Theo đó, tại khoản 3, Điều 1 quy định: “6. Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đô xe và các dịch vụ kinh doanh khác... ”

 

Responsive image
 

Để công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo đúng quy định; Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam khẩn trương kiểm tra việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt của các cầu; báo cáo UBND các tỉnh, thành phố giải quyết dứt điểm việc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng hôm thứ ba (12/2) đã giao cho Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan và UBND huyện, thị, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT ./.

CV: 14868/BGTVT-KCHT