Xây dựng, tổ chức giao thông

Bảo đảm ATGT trên Quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang

10:33 21/03/2020

Tổng cục Đường bộ Việt Nam hôm 18/3 đã yêu cẩu Cục Quản lý đường bộ IV tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt trên QL.91;

Chủ trì, phối hợp với Ban ATGT, Sở GTVT An Giang và các cơ quan chức năng của địa phương chủ động rà soát các đề xuất kiến nghị của cử tri, UBND huyện Tịnh Biên trên cơ sở đề xuất giải pháp khắc phục của Sở GTVT An Giang để thống nhất.

 

Responsive image
 

Đối với các hư hỏng mặt đường đoạn Km113 - Km120 (đoạn tuyến tránh thành phố Châu Đốc), đoạn Km126+600 - Km129+400 QL.91 - Cục QLĐB IV đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sửa chữa định kỳ năm 2020 trên QL.91 đã được Tổng cục ĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư sửa chữa và Bộ GTVT phê duyệt Ke71 hoạch bảo trì năm 2020

 

Trước đó, Sở GTVT An Giang đã gửi văn bản đề nghị giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX và kiến nghị của UBND huyện Tịnh Biên; Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang để nghị thực hiện công tác bảo đảm ATGT trên Quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang./.

 

Công văn 1501/TCĐBVN-ATGT