Xây dựng, tổ chức giao thông

Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn,

06:28 13/11/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn với Tổng mức đầu tư dự án 29.921 triệu đồng.

 

Responsive image
 

 

 

Đây là  dự án giao thông nhóm C, Quy mô đầu tư chiều dài tuyến đường 10.980m, bề rộng mặt đường là 3,5m, đường cấp 6 đồng bằng, tải trọng thiết kế 8 tấn. Hai cầu bắc qua kênh Vĩnh Thành 2 và Vĩnh Thành 3.

 

Dự án do nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí xây dựng,

 

Địa điểm thực hiện dự án: xã Lạc Quới và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn.

 

Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2021.

 

Thwo quyết định số 3262/QĐ-UBND, Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực, tạo điều kiện thuận lợi  giao thông bộ, tăng cường sự liên kết giữa các tuyến đường trong huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và phát triển kinh tế nông nghiệp, xã hội của địa phương.

 

NPQ/quyetdinh: 3262/QĐ-UBND

NPQ/quyetdinh: 3262/QĐ-UBND