Xây dựng, tổ chức giao thông

THÔNG TIN CÔNG KHAI DỰ ÁN

12:15 07/08/2019

Ban Quản lý dự án 8 thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị Đại diện Chủ đầu tư chịu trách nhiệm Quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình: Gói thầu số 3: Sửa chữa gia cố mái ta luy nền đường đắp một số đoạn từ Km 118+000 ÷ Km 122+700, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang.
Responsive image
 


Dự án đầu tư xây dựng công trình được bắt đầu từ Km 118+000 và kết thúc tại Km 122+700 thuộc địa phận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; dự kiến triển khai thi công trong vòng 03 tháng, bắt đầu từ 15/8/2019.

Sau đây là thông tin công khai dự án

THỐNG TIN DỰ ÁN

Gói thầu số 3: Sửa chữa gia cố mái ta luy nền đường đắp một số đoạn từ Km 118+000 ÷ Km 122+700, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Gói thầu số 3: Sửa chữa gia cố mái ta luy nền đưòng đắp một số đoạn từ Km 118-000 ÷ Km 122+700, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt đầu tư theo quyết định số 5664/QĐ- TCĐBVN ngày 28/12/2018 với các nội dung cơ bản sau:

1.Tên công trình: Sửa chữa, gia cố mái taluy nền đường đắp một số đoạn từ

Km 118+000 +  Km 122+700, QL91, tinh An Giang.

2.Chủ đầu tư: Tổng cục         Đường bộ Việt Nam.

3.Đại điện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 8.

4. Tư vấn thiết kế:      Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4.

5.Tư vấn giám sát:      Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4.

6.Nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Khang Hy.

7.Mục tiêu đầu tư xây dựng: sửa chữa gia cố các đoạn có mái taluy bị sạt lở nặng, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và tránh phát sinh hư hỏng nền mặt đường.

8.Nội dung và quy mô đầu tư xây đựng: Sửa chữa gia cố các đoạn đường có mái taluy bị sạt lở nặng, để ngăn ngừa các hư hỏng ta luy tiếp tục lan rộng và ăn sâu vào nền đường, bào vệ bền vững nền đường và mặt đường.

9.Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 91 đoạn qua thành phổ Châu Đốc, tinh An Giang, cụ thể:

-Điểm đầu: Km 118+000;

-Điểm cuối: Km 122+700.

-Tồng chiều dài đoạn tuyến: L=4,70 Km.

10.Diện tích sử dụng đất: Trong phạm vi đường đang khai thác.

11.Giải pháp thiết kế:

Đối với các đoạn đường đắp có mái ta luy bị sạt lở nặng:

-Tháo dỡ hộ lan tôn sóng hiện hữu (giữ nguyên phần cột);

-Đóng một (01) hàng cừ tràm gia cố chân mái taluy (cừ loại ø8 ÷ 10cm, dài L=4,5m), mật độ 10cây/m dài, bên trong có lớp phên tre ngăn cách;

-Đào đánh cấp mái taluy bị sạt lở. Đắp đất mái taluy với độ dốc 1:2, đầm chặt K>0,95, trồng cỏ mái ta luy để ngăn ngừa xói lở;

-Lắp đặt hoàn trả hộ lan tôn sóng hiện hữu đảm bảo chiều cao qui định.

12.Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp IV.

13.Nguồn vốn đầu tư: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

14.Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 8 năm 2019.

15.Đia điểm để biết thêm thông tin:

Những người dân muốn nhận thêm thông tin chi tiết, liên hệ với Ban Quản lý Dự án 8, theo địa chỉ: Tòa nhà trung tâm Quản lỷ điều hành giao thông khu vực phía Nam - Đường Nguyễn Văn Linh - Tố 20 - Ấp 1 - xã An Phủ Tây - huyện Bình Chánh - thành phổ Hồ Chỉ Minh.

Điện thoại : 08.37 594 939 - Fax : 08.37 594 938.

 

CONG VAN: 1718/BQLDA8-ĐHDA2