Xây dựng, tổ chức giao thông

Bộ GTVT trả lời DA xây dựng tuyến tránh tuyến N1 đoạn từ Tân Châu đến Châu Đốc

06:29 10/08/2019

Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cũng đã gửi văn bản số 7067/BGTVT-KHĐT đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ hợp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về DA xây dựng tuyến tránh tuyến N1 đoạn từ Tân Châu đến Châu Đốc.

 

Nội dung kiên nghị của cử tri

Dự án xây dựng tuyến N1 đoạn từ Tân Châu đến Châu Đốc để hoàn thiện kết nối và phát huy hiệu quả khai thác trên toàn tuyến. Dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ N1 nằm trong Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018. Địa điếm hướng tuyến: Tuyến Ouốc lộ N1 đi qua Đức Huệ - Long An; Tân Hồng - Đồng Tháp; Tân Châu, Châu Đốc - An Giang và kết nối vào Quốc lộ 80 Hà Tiên - Kiên Giang. Đến nay, chỉ còn đoạn Tân Châu - Châu Đốc chưa đầu tư xây dụng. Phạm vi đầu tư: Đoạn qua địa phận tỉnh An Giang (Tân Châu - Châu Đốc, từ Km l39+922 – Km l60+590) dự kiến xây dụng mới, song song và cách Đường tỉnh 953 khoảng (1,5 - 2)km; có chiều dài khoảng 20km, dự kiến tổng kinh phí xây dụng cho đoạn đường này là 600 tỷ đồng. Kiến nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng đoạn Tân Châu - Châu Đốc trong giai đoạn 2021-2022 để hoàn thiện kết noi, phát huy hiệu quả khai thác toàn tuyến.

 

Responsive image
 

Bộ GTVT trả lời

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, để phát huy hiệu quả khai thác các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư, đặc biệt là các dự án có tính chất kết nối động lực, tác động lan tỏa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong thời gian tới, Bộ GTVT đang hoàn thiện Đề án Kết nối mạng giao thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh, thành phố trong vùng, đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 trong đó đã dự kiến đưa Dự án đầu tư xây dựng tuyến N1 qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang vào danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 để trình Chính phủ, Quốc hội bố trí vốn triển khai thực hiện. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang có ý kiên với các bộ ngành để tranh thủ sự đồng thuận trong việc bố trí vốn cho dự án này.

văn bản số 7067/BGTVT-KHĐT