An toàn giao thông

Bảo đảm ATGT xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh

02:07 28/08/2019

Ngày 19/8, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh (kể cả cá nhân giáo viên thuê ô tô đưa đón học sinh từ trường về nhà giáo viên và ngược lại).

 

Responsive image
 

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và cá nhân giáo viên (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo quy định pháp luật để ký kết hợp đồng vận chuyển. Kiên quyết chấm dứt hợp đồng đưa đón học sinh khi các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng ô tô,

 

Bố trí người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô ./.

 

Các tin khác