An toàn giao thông

Hạn chế luồng chạy tàu

01:48 09/12/2019

Chi cục Đường thủy nội địa phía nam thông báo: Kể từ ngàv 06/12/2019 hạn chế luồng chạy tàu qua khu vực vùng Đông kênh Bảy Xã trên kênh Tân Châu (kênh Xáng Tân Châu) thuộc địa phận xã Tân An, thị xã Tân Châu, tinh An Giang để phục vụ thi công nâng cấp hệ thống đê cấp III.

 

Responsive image
 

 

Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường.

TB 1543? CCĐTNĐPN-QLHT