An toàn giao thông

Xây dựng định mức khung kinh tế - kỹ thuật xe buýt

01:40 27/10/2020

Bộ GTVT ngày 23/10 yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố rà soát những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, thành phố.

 

Responsive image
 

 

Mục tiêu để xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014

Được biết, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 - Bộ GTVT  đã giao Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho VTHKCC bằng xe buýt thay thế cho Thông tư hiện hành./. 

VB : 10699 /BGTVT-VT