An toàn giao thông

Quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ

12:52 15/09/2020

Ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng giao Sở GTVT nghiên cứu, có văn bản để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ theo nội dung văn bản số 5963/TCĐBVN-QLBTĐB của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN), đồng thời theo dõi việc tổ chức thực hiện.

 

Tại văn bản số 5963/TCĐBVN-QLBTĐB - Tổng cục ĐBVN cho biết, tình trạng một số địa phương chưa chú ý tới việc cấp đất, quản lý đất dọc hai bên đường bộ, phạm vi đất dành cho tiêu thoát nước của công trình đường bộ, công trình liền kề, dẫn đến nhiều đoạn tuyến đường bộ bị ngập do nước mưa từ nền, mặt đường và công trình liền kề không thoát được ra sông, suối, ao hồ. Trong khi áp lực xây dựng đô thị, công nghiệp, điểm dân cư và các nhu cầu khác dọc các tuyến đường (kể cả tuyến đường mới xây dựng) rất cao; các chủ đầu tư chưa dành đầy đủ các nguồn lực để xây dựng hệ thống thoát nước chung.

Để công tác phòng, chống, khắc phục ngập, lụt dọc các tuyến đường bộ bền vững, tiết kiệm và hiệu quả, Tổng cục ĐBVN đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo:

 

Responsive image
 

Rà soát tình hình quản lý, sử dụng phạm vi đất dành cho thoát nước dọc các tuyến đường bộ, ưu tiên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị; không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phạm vi đất dành cho lối thoát nước ra sông, suối, ao, hồ, kênh, mương và hệ thống tiêu thoát nước; thu hồi việc cấp đất sai quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác nằm dọc hoặc gần khu vực đường bộ phải đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp với hệ thống thoát nước của đường bộ. Đối với các trường hợp được cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu, đường nhánh được đấu nối vào đường chính đã xây dụng thì phải xây dựng cổng thoát nước tại các vị trí đấu nối.

Tạo diều kiện cho cơ quan quản lý đường bộ có dự án xây dựng rãnh, cống thoát nước ra ngoài phạm vi đất của đường bộ đã giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ủng hộ việc thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng đất dành cho thoát nước./.

CV: 5963/TCĐBVN-QLBTĐB

Các tin khác