An toàn giao thông

Xây dựng phong trào “Vãn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

02:09 28/12/2018

Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng vừa Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Vãn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

 

Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng vừa Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Vãn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016 - 2020.

 

Mục đích thông qua phong trào thi đua. phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể. cá nhân trong xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông vì bình yên sông nước” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa. làm chuyến biến về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức vì cộng đồng của mỗi cá nhân, thav đổi hành vi và cách ứng xử khi có tai nạn hoặc sự cố xảy ra trên đường thuỷ, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa văn minh, an toàn.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT.

 

06 Nội dung thi đua

(1) Tham mun cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW; Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị sô 20/CT-TTg Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưòng các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đưòng thủy nội địa trong tình hình mới góp phần phòng ngừa, làm giảm TNGT và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT đường thủy nội địa.

 

Responsive image
 

(2) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, ph biến giáo dục pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở (truyền thanh xã. phường, cơ quan, tuyên truyền trực tiếp) để thu hút sự quan tâm hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động của đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương.

 

(3) Nâng cao chất lượng tổ chức các Hội nghị, Hội thảo các cấp về chuyên đề văn hóa giao thông đường thủy với quy mô khác nhau, từ đó nắm bắt những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT đường thủy đế chủ động khắc phục hoặc đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bàn quy phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy.

 

(4) Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng quản lý nhà nước về TTATGT đường thủy và các cấp chính quyền trong thực hiện cuộc vận động. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Đường thủy nội địa Việt Nam. Đăng kiểm Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp về TTATGT, những nguy cơ dẫn ti TNGT trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

 

(5) Duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đạt tiêu chuẩn, phấn đấu hàng năm số mô hình đạt chuẩn tăng trên 10% so với năm trước.

 

(6) Phát động phong trào văn hóa giao thông đường thủy và thi đua trong các lực lượng thực thi công vụ trên đường thủy nội địa như lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông, Cảng vụ, Đăng kiểm,... góp phần xây dựng hình ảnh.ngườí thực thi công vụ đúng mực, có văn hoá khi xử lý công việc và tiếp xúc với dân.

 

Theo Quyết định số 552/QĐ-UBATGTQG, đối tượng tham gia phong trào là các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Ban ATGT, Sở GTVT các tỉnh, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa

 

Phong trào thi đua triển khai đến hết 31/10/2020.

QĐ:552/QĐ-UBATGTQG

Các tin khác