An toàn giao thông

AG: Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

02:12 25/07/2019

Là tỉnh có địa hình đặc thù: đồng bằng và đồi núi nên hàng năm An Giang thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai như: lũ, dông lốc, sét, hạn mặn, mưa trái mùa và sạt lở đất bờ sông, kênh rạch.

 

Theo số liệu thống kế, năm 2018 - trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 62 điểm sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch với chiều dài là 2.882 m, mất khoảng 11.770 m2 đất, ảnh hưởng 141 căn nhà (trong đó có 05 nhà sụp hoàn toàn và 15 căn bị sụp một phần xuống sông).

Xảy ra 52 vụ mưa dông, lốc làm thiệt hại 278 căn nhà (22 căn nhà sập; 256 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo) và 4.080 ha lúa vụ Hè Thu và Thu Đông

Lũ gây thiệt hại 1.643 căn nhà (07 căn bị sập và 1.636 căn bị ngập nước); 05 trường học bị ngập đường vào và sân trường; Lúa bị mất trắng 3.098 ha; 157 đoạn đê bị sạt lở với chiều dài 77.411 m ở các tuyến đê bao của các huyện Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành, An Phú...; Quốc lộ bị ngập và sạt lở 610 m; đường giao thông nông thôn bị ngập và sạt lở 9.685 m.

Thiên tai xảy ra trong năm 2018 đã gây thiệt hại khoảng 198,1 tỷ đồng

Responsive image
 

Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu giảm thiểu thiệt hại

Ngày 18/7- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư phê duyệt kế hoạch số 27/KH- BCĐ: “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang”

Theo đó, An Giang tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Thực hiện các Nghị quyết số 76/NQ-CP, Nghị định 160/NĐ-CP của Chính phủ và các Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, phương án,... về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đánh giá chi tiết tác động của biến đổi khí hậu, trong đó tập trung triển khai thực hiện Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng xã, ấp, người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai.

Rà soát, thống kê số hộ dân sống ở ven sông, kênh rạch và các khu vực xung yếu, khu vực trũng, thấp thường xuyên bị sạt lở, bị ngập do lũ... có kế hoạch dài hạn về di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Rà soát, kiểm tra cập nhật bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế nhằm ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn; quán triệt và triển khai thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ” đối với từng địa phương đơn vị.

Lập Quỹ phòng, chống thiên tai nhằm tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động khắc phục thiệt hại do thiên tai, giúp người dân an tâm sản xuất. Huy động mọi nguồn lực, thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Cùng với các Sở, ngành, lực lượng quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hộ, BCH ứng phó BĐKH-PCTT và TKCN các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Sở Giao thông Vận tải có nhiệm vụ phối hợp các địa phương xác định các điểm ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông khi xảy ra lũ lớn, mưa lớn, mưa kết hợp với triều cường, các điểm sạt lở ảnh hưởng đến đường giao thông; Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông và triển khai điều tiết giao thông khi xảy ra sự cố thiên tai gây ùn, tắt giao thông trong mùa mưa, bão, lũ;

Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các bến đò khách ngang sông nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ; Kiểm tra xử lý hiện tượng đá lăn, núi lở các sườn núi bên mái taluy dương các đoạn đường núi trước mùa mưa bão...

Kế hoạch số 27/KH- BCĐ