An toàn giao thông

An Giang: Hoàn thành xây dựng 581/481 cầu nông thôn giai đoạn 2016 -2020

02:33 04/09/2020

Theo báo cáo ngày 1/9 của tỉnh An Giang, Sau 05 năm thực hiện Đề án số 426/ĐA-UBND: Xã hội hóa cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020. Với mục tiêu “Xóa cầu gỗ, cầu sắt không mạ kẽm từ trung tâm huyện về đến trung tâm xã, liên xã, từ xã về đến các ấp, liên ấp” nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ở khu vực nông thôn. Tỉnh An Giang đã huy động các nguồn lực xây dựng, hoàn thành 581/481cây cầu, vượt 100 cầu, đạt tỷ lệ 120,7% kế hoạch đề ra;

 

Responsive image
 

 

Kết quả thực hiện tại các địa phương như sau: thành phố Long Xuyên 50/23 cầu, thành phố Châu Đốc 16/14 cầu, thị xã Tân Châu 36/36 cầu, các huyện: Chợ Mới 148/99 cầu, Phú Tân 31/27 cầu; An Phú 26/26 cầu; Châu Phú 47/46 cầu; Châu Thành 55/55 cầu; Thoại Sơn 79/64 cầu; Tri Tôn 74/74 cầu và huyện Tịnh Biên 19/17 cầu.

Tổng vốn đầu tư 806 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ các nguồn lực trong xã hội là 585 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 72,56%), nhân dân đóng góp 117.164 ngày công và 1.523m2 đất để làm cầu. Báo cáo cho biết, kết quả vận động xã hội hóa đã vượt xa dự kiến ban đầu là 480 tỷ đồng.

Thành công của Đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn chính là nhờ tinh thần chia sẽ cộng đồng, các nhà mạnh thường quân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội ủng hộ tài lực, góp công, góp của để cùng Nhà nước xây dựng quê hương; đặc biệt là sự ủng hộ của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tạp chí nông thôn Việt vận động các nhà tài trợ hỗ trợ huyện An Phú 15 tỷ đồng, thị xã Tân Châu 17 tỷ đồng, huyện Tri Tôn 13,5 tỷ đồng để xây dựng 42 cây cầu cầu bê tông cốt thép khu vực biên giới.

Thành công của Đề án thể hiện vai trò hết sức quan trọng của Chính quyền địa phương ở các cấp trong việc định hướng và tập hợp nguồn lực để xây dựng.

Responsive image
 

Rất nhiều nông dân chân chất bằng tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và cống hiến, họ đã tập hợp lại thành lập các đội thi công tự nguyện như: Đội chú Tư Sang (tên thật là Võ Văn Sáng), Chú Út Ổi (tên thật là Nguyễn Minh Lương ) và Chú Ba Thum (tên thật là Phạm Văn Thum).v.v... miệt mài tham gia lao động khi thì ở vùng đất này, xong rồi đến miền quê khác để chung sức xây dựng những cây cầu đảm bảo chất lượng và đẹp như những người thợ chuyên nghiệp để phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho bà con ở nông thôn.

Thành công của Đề án 426/ĐA-UBND: Xây dựng cầu nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, cùng với những kinh nghiệm quý giá, những bài học sâu sắc vận động sức dân “…Khó trăm lần dân liệu cũng xong” là những tiền đề cho những thành công mới. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chính thức phát động thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2 năm 2020 – 2025, tiếp tục đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang ./.

 

Các tin khác