An toàn giao thông

Xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và bến bãi

10:53 21/12/2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Thư hôm thứ hai 17/12 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và bến bãi trên địa bàn tỉnh An Giang theo nội dung công văn 3426/ĐCKS-KSMN của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 

Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra. kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó đặc biệt quan tâm tới hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và các ảnh hưởng tác động đến quá trình sạt lở, bồi lắng bờ sông do hoạt động khai thác cát gây ra (nếu có); tăng cường kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản.

 

Xem xét. xử lý các tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản. môi trường, đất đai và pháp luật khác có liên quan của các tổ chức khai thác khoáng sản. đã được Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh phát hiện

 

Responsive image
 

Tại văn bản chỉ đạo số 1368/UBND-KTN.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu UBND cấp huyện  chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành, Chủ tịch UBND, phường, trị trấn  đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản trong cán bộ, nhân dân tại địa phương;  tăng cường công tác kiếm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn (đặc biệt hoạt động khai thác cát sông); xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị cỏ liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác có liên quan./.

CV 1368/UBND-KTN

Các tin khác