An toàn giao thông

Hạn chế giao thông thủy trên kênh Mặc Cần Dưng

09:27 17/11/2020

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thông báo
 

Kể từ ngày 15/11/2020 đến ngày 31/12/2020 giao thông thủy trên tuyến kênh Mặc Cần Dưng đoạn từ km 00+000 đến km 12+500, thuộc địa phận huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bị hạn chế, mức độ hạn chế là cấm luồng, thời gian cấm luồng mỗi ngày như sau:

  • Buổi sáng: từ 07 giờ 00' đến 11 giờ 00'
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 00' đến 18 giờ 00'

Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lưng điu tiết, khống chế, đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường./.

Thông báo số 1483/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 13/11/2020 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam