An toàn giao thông

“Tuyên truyền, vận động độ mũ bảo hiểm cho trẻ em

02:16 27/09/2019

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông, tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xen gắn máy và xe đạp điện.
 

 

Mời các bạn cùng xem phóng sự “Tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” do Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng