An toàn giao thông

Mở đợt cao điểm trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thùng xe

04:01 01/07/2019

“Mở đợt cao điểm trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chờ hàng quá tải trọng cho phép” - Đó là nội dung công văn số 3942/TCĐBVN-PC-TT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Theo Tổng cục ĐBVN, hiện nay ở các địa phương vẫn còn xe ô tô tải tự đổ có kích thước thùng hàng lớn hơn quy định, trong đó có xe đã tái vi phạm hàn nối tăng kích thước thùng hàng. Các xe trên hoạt động chủ yếu phục vụ sản xuất, thi công xây dụng công trình, chạy nội vùng của địa phương.

 

Để giải quyết tận gốc chở hàng quá tải trọng, phòng chống việc tái vi phạm, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có văn bản yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền; giao lực lượng chức năng mở đợt ra quân cao điểm xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, vận tải hàng hóa có sử dụng xe vi phạm về kích thước thùng hàng và chở quá tải trọng quy định; Tăng cường giám sát công tác kiểm soát tải trọng phương tiện;

 

Tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, dự án, nhà thầu thi công, chủ xe và lái xe trên địa bàn trong việc thực hiện cam kết không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng; không chở hàng quá tải trọng; không sử dụng phương tiện coi nới kích thước thùng hàng; không tiếp nhận hàng hóa, vật tư từ xe ô tô chở quá tải trọng quy định.

 

 

 

Responsive image

 

Tại văn bản này, Tổng cục ĐBVN cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm địa phương có biện pháp kiên quyết xử lý các xe ô tô tải tự đổ tái vi phạm về kích thước thành thùng xe (chú ý cắt hai bên thành thùng và cả thành thùng sau). Công khai danh sách các xe vi phạm, tái vi phạm về kích thước thành thùng xe. Có phản hồi về Sở GTVT, Cục QLĐB và Tổng cục ĐBVN về việc phối họp xử lý các xe vi phạm, tái vi phạm về kích thước thành thùng xe.

Công văn 3942/TCĐBVN-PC-TT