Cải cách hành chính

Công bố TTHC sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ

10:09 06/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký Quyết định số 577/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải theo Quyết định công bố số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Các nhóm thủ tục hành chính vận tải đường bộ sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thực hiện theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô .

Cụ thể:

a) Thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi: 

  Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (số hồ sơ 1.000703.00.00.H01);

 

Responsive image
 

b) Thủ tục hành chính thay thế:

+ TTHC: Đăng ký khai thác tuyến thay thế hai (2) thủ tục:

(1) Đăng ký khai thác tuyến (1.001095.000.00.00.H01)

(2) Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định (1.000309.000.00.00.H01)

 

+ TTHC (1) Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng và (2) Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

 - Thay thế thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (1.002225.000.00.00.H01);

 

+ TTHC: Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

- Thay thế hai (2) thủ tục:

(1) Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt (1.000613.000.00.00.H01);

(2) Cấp phù hiệu xe trung chuyển (1.000629.000.00.00.H01);

 

+ TTHC: Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

- Thay thế hai (2) TTHC :

 (1) Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt (1.000620.000.00.00.H01)

(2) Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (1.000637.000.00.00.H01);

 

c) Thủ tục hành chính được bãi bỏ, gồm:

+ Cấp phù hiệu xe nội bộ (1.002194.000.00.00.H01)

+ Cấp lại phù hiệu xe nội bộ (1.002098.000.00.00.H0)

 

Những TTHC được sửa đối, thay thế, bãi bỏ có hiệu lực thi hành từ 01/04/2020 ./.

.Sở GTVT An Giang tiếp tục cập nhật thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử cơ quan và các Trang  facebook “Hướng dẫn TTHC GTVT” , Kênh Youtube, Twinter và Zalo “ Giao thông An Giang - mời các bạn cùng theo dõi./.

Quyết định số 577/QĐ-UBND

Các tin khác