Thông báo

Thanh tra Sở tăng cường công tác giám sát sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh An Giang 03:54 12/04/2021        Hạn chế giao thông thủy trên sông Hậu nhánh cù lao Ông Hổ 01:47 12/04/2021        Đội thanh tra giao thông số 1 kiểm tra, đảm bảo ATGT các phương tiện đưa rước học sinh và tuyên truyền phòng, chống dịch covid - 19 01:50 09/04/2021        Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp năm 2021 10:59 09/04/2021        Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Phòng Quản lý Hành chính TTXH công an tỉnh An Giang tổ chức đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử 08:46 07/04/2021        Sở Giao thông vận tải An Giang thực hiện điều động cán bộ, sắp xếp bộ máy tổ chức theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP 11:12 01/04/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tại chợ tự phát dưới chân cầu Thoại Giang (chợ Cầu Vàng) 02:11 31/03/2021        Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang tổ chức Lễ Trao Quyết định công tác cán bộ 02:53 26/03/2021        Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 136/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 02:00 26/03/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp đảm bảo trật tự ATGT Lễ Công bố Quyết định xã An Bình đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” 09:52 26/03/2021       

GIÁM ĐỐC SỞ
Ô.  Nguyễn Phú Tân

Ô. Nguyễn Phú Tân

Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Ô.  Đỗ Văn Thơm

Ô. Đỗ Văn Thơm

Phó Giám đốc

Ô.  Đinh Văn To

Ô. Đinh Văn To

Phó giám đốc

Sđt :

TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CHUYÊN MÔN
Ô.  Trương Khiết Quang

Ô. Trương Khiết Quang

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

#

Ô.Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng QLKCHTGT

Sđt :

#

Ô.Nguyễn Thanh Kỳ

Trưởng phòng QLVTPT&NL

Sđt :

#

Ô.Lâm Vĩnh Cường

Trưởng phòng QLCLCTGT

Sđt :

#

Ô.Phạm Đăng Lên

Chánh Văn phòng

Sđt :

#

Ô.Trần Nhựt Qui

Chánh Thanh tra

Sđt :

#

Ô.Lê Văn Xác

Phó Chánh thanh tra

Sđt :

Huỳnh Ngọc Sang

Phó Văn phòng

Sđt :

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
Ô. Khưu Phong Nhã

Ô. Khưu Phong Nhã

Hiệu trưởng Trường Kỹ thuât nghiệp vụ GTVT

#

Phó hiệu trưởng

Sđt :

#

Ô.Lê Công Thạch

Hiệu Phó

Sđt :

#

Ô.Nguyễn Thiện Bằng

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :

#

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :

#

Ô.Hồ Minh Ức

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Sđt :